بازگشت ارتباط با ما


تهران، تهران پارس، ابتداي جاده دماوند، قبل از بزرگراه رسالت، خيابان نور محمدي، شماره 2
تلفن : 77878390-77887246-77716199
نمابر : 77702310
ایمیل مدیریت :  info@iaco.ir

واحد فنی مهندسی : technical@iaco.ir

واحد مالی اداری :  administrative@iaco.ir

واحد برنامه ریزی : planning@iaco.ir


کارخانه : جاده خاوران، شهرک صنعتي عباس آباد، انتهاي بلوار ابن سينا، خيابان تلاشگران، کوي 18، شماره 1616
تلفن تماس :
021-36424201
021-36423808
021-36423809
نمابر :
021-36427141
صفحه اصلی