بازگشت واحد ماشین کاری

استفاده از تکنولوژی روز دنیا , ماشین آلات CNC,NC   و مدیریت قوی در استفاده هوشمندانه از منابع موجود و نیز اجرای کامل و صحیح تلورانسهای نقشه در فرآیند تولید , ساخت دقیق ترین و حساسترین قطعات را امکانپذیر ساخته است.

 
 
 
   
   
             
 
   
 
       
صفحه اصلی