بازگشت ماشين آلات و تجهيزات

ليست ماشين آلات و تجهيزات

ظرفیت/ابعاد

شماره شناسنامه

محل استقرار

سازنده

تعداد

کد دستگاه

نام دستگاه

رديف

500 تن دروازه ای

01

واحد تولید

آلمان

1

PZ-02

پرس ضربه ای

1

500 تن دروازه ای

02

واحد تولید

ایران

1

PH-01

پرس هیدرولیک

2

250 تن دروازه ای

03

واحد تولید

آلمان

1

PZ-03

پرس ضربه ای

3

160 تن دروازه ای

04

واحد تولید

شوروی

1

PZ-04

پرس ضربه ای

4

100تن

05

واحد تولید

شوروی

1

PZ-05

پرس ضربه ای

5

40تن

06

واحد تولید

شوروی

1

PZ-07

پرس ضربه ای

6

16تن

07

واحد تولید

شوروی

1

PZ-08

پرس ضربه ای

7

400 تن دروازه ای

08

واحد تولید

ایران

1

PH-02

پرس هیدرولیک

8

8م م  2/3 متر طول

09

واحد تولید

رومانی

1

G-01

گیوتین ورق بر

9

2م م 2 مترطول

10

واحد تولید

آلمان

1

G-02

گیوتین ورق بر

10

2 م م 2مترطول

11

واحد تولید

آلمان

1

G-03

گیوتین ورق بر

11

4 متر مکعب

12

واحد تولید

سوئیس

1

C-01

کمپرسور باد

12

1مترمکعب

13

واحدقالبسازی

ایران

1

C-02

کمپرسور باد

13

16تن

14

واحد تولید

بلغارستان

1

JR-01

جرثقیل سقفی

14

10تن

15

واحد تولید

بلغارستان

1

JR-02

جرثقیل سقفی

15

5 تن

16

واحد انبار

ژاپن

1

JR-03

جرثقیل سقفی

16

16 تن

17

واحد انبار

بلغارستان

1

JR-04

جرثقیل سقفی

17

 

18

واحد جوشکاری

سوئیس

1

PZ-08

پرس جوش

18

 

19

واحد جوشکاری

ایران

1

J-01

نقطه جوش

19

2.5 قطر

20

واحد جوشکاری

ایران

1

J-02

جوشCO2

20

2 م م 2متر طول

21

واحد جوشکاری

ایران

1

PB-01

پرس برک

21

 

22

واحد تولید

چک واسلواکی

1

D-01

دریل ستونی

22

13 قطر

23

واحد قالبسازی

آلمان

1

D-02

دریل ستونی

23

16 قطر

24

واحد قالبسازی

ایران

1

D-03

دریل ستونی

24

16 قطر

25

واحد قالبسازی

روسیه

1

D-04

دریل ستونی

25

80 قطر

26

واحدقالبسازی

چین

2

D-05

دریل رادیال

26

1000*1500*200

27

واحدقالبسازی

آلمان

1

F-01

فرزCNC

27

1600*800*800

28

واحدقالبسازی

روسیه

1

F-02

فرزCNC

28

1200*500*500

29

واحدقالبسازی

ایتالیا

2

F-03

فرزCNC

29

2000*800*800

30

واحدقالبسازی

سوئیس

1

F-04

فرز منوال

30

400*400*400

31

واحدقالبسازی

آلمان

1

F-05

فرز دکل

31

 

32

واحدقالبسازی

انگلیس

1

S-01

سنگ ابزار تیز کن

32

650*350*350

33

واحدقالبسازی

روسیه

1

S-02

سنگ تخت

33

1500*800*150

34

واحدقالبسازی

ایران

1

T-01

دستگاه تراش

34

80 سانتی متر

35

واحدقالبسازی

چک واسلواکی

1

T-02

دستگاه تراش

35

800تن

36

واحد تولید

روسیه

1

PZ-01

پرس ضربه ای

36

100تن جدید

37

واحد تولید

روسیه

1

PZ-06

پرس ضربه ای 

37

2 تن

38

واحد تولید

ژاپن

1

L-01

لیفتراگ

38

 

39

واحدقالبسازی

ایران

1

SP-01

اسپارک

39

400*300

40

واحدقالبسازی

ایران

1

R-01

اره لنگ

40

150*150

41

واحد جوشکاری

ایران

1

R-02

اره آتشی

41

6سیلندر

42

واحد تولید

ایران

1

ZH-01

ژنراتور

42

صفحه اصلی