بازگشت مديريت تحقيق و توسعه


اين مديريت با عنايت به خط مشي كيفيت، مبني بر تأمين رضايت مشتري همواره عهده دار انجام فعاليت هاي زير مي باشد:

 • توسعه همكاري صنعت با مراكز صنعتي و تحقيقاتي پيشرفته  كشور.

 • تهيه و تدوين فرآيند ساخت قطعات (OPC ) و تعيين مشخصات مهم قطعه.

 • تهيه و تدوين طرح كنترل قطعات و مجموعه هاي توليدي.

 • تهيه و تدوين شناسنامه محصولات.

 • تهيه و تدوين مشخصات فني مواد اوليه مصرفي و طرح بلنك قطعات.

 • تهيه و تدوين كليه دستورالعملهاي كنترل، تست، بسته بندي، حمل و نقل، نگهداري و بكارگيري محصولات توليدي ( قطعات، مجموعه ها و ماشين آلات).

 • طرح، توسعه و رشد سيستم ها و استانداردها و اطلاعات طراحي، توليد و مديريتي.

 • تعامل و ارتباط مؤثر با مشتريان و پاسخگويي سريع و به موقع به نيازمندي هاي بالفعل و بالقوه آنها.

 • نظارت و كنترل كمي و كيفي قراردادها و اطمينان از تحقق آنها مطابق  زمان، هزينه و كيفيت تعيين شده.

 • تهيه، تنظيم و عقد قرارداد خريد و فروش محصولات.

 • امكان سنجي ساخت، آناليز هزينه و قيمت تمام شده محصولات.

 • تدوين استراتژي، طرح تجاري برنامه ريزي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت صنعت.

 • مطالعه، بررسي و توسعه كمي و كيفي صنعت.

 • آينده پژوهي و ايده پردازي.

 • شناخت بازار، بازاريابي و نياز سنجي مشتريان.
صفحه اصلی